home / energiemaatschappijen /

Energiemaatschappijen


Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik de innoverende energiemaatschappijen te bedanken met het initiatief om schone energie op te wekken. Zonder deze initiatieven zou deze verantwoordelijke stap niet mogelijk zijn geweest en zou de ontwikkeling heden ten dagen niet zo snel zijn gegaan. Een belangrijk onderdeel in het opwekken van schone energie is het kiezen van een goede en solide bron. Windenergie is een van de meest aantrekkelijke vormen van winning, immers wind is onuitputtelijk en waait dag en nacht. In Nederland wordt al sinds 1280 gewerkt met windenergie en staat de molen tevens symbool voor de Nederlands cultuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlanders hier zo begaan mee zijn en wij als Nederlandse organisatie de nodige affiniteit hiermee hebben.


Als organisatie in deze branche vinden wij het enorm belangrijk dat de energiemaatschappijen van dit nieuwe tijdperk voldoende worden bijgestaan in de keuze voor schone energie. Om die reden begeleiden wij tal van maatschappijen bij de keuze voor de juiste windturbine, locatie en omvang van projecten alsmede het onderhouden van reeds actieve windparken. Als energiemaatschappij ligt de focus bij het rendabel en verantwoord opwekken van energie en niet bij het plaatsen en onderhouden van windparken, daar heeft u ons dan ook voor!