начало-bg

Добре дошли в Wind Turbine Service


В нашите очивятър значи: чист начин за енергия чрез движенията на природата. Тези движенияса вложени в добра употреба. Като специалист във вятърно-турбинния сектор, ниезнаем, като никой друг, колко важно е турбината да функционира добре. Отначалото на 90-те години ние сме активни в разнообразни техники и решения заподдръжка, за да можем да направим тази изключителна форма на енергияпродължителна и доходна, за да помогнем в създаването на един по-добър свят.

Wind Turbine Service (или WTS b.v.) е компания за пълно обслужване и поддръжка с многогодишен опит.Ключовите думи за доброто функциониране на една турбина са „обслужване иподдръжка”, което описва същността на нашата работа. WTS предоставя обслужване и поддръжка закомпании като: Neg-micon, Vestas, Nordtank, Windmaster и Turbowinds вятърни турбини. Ние можем да предоставим пълен комплект за поддръжкавключващ поддръжка на перките, инспектиране и застраховка.

WTSдейства ежедневно давайки смисъл на дългосрочните цели в близък контакт склиентите и доставчиците. Ние редовно се включваме в проекти - от новиподобрения до извършване на подмяна във вятърните паркове. Във всичкитедейности, които извършваме, ние целим да имаме открити взаимоотношения и дапрепоръчваме нови идеи.