ev-tr

Hoş geldiniz Wind Turbine Service


Rüzgârbizim gözümüzde doğada var olan hareketlerden dolayı oluşan enerjinin temiz birşeklidir. Rüzgâr türbini sektöründe uzman bir kuruluş olarak bu tür rüzgârhareketlerini temiz bir enerjiye çevirmede iyi çalışan rüzgâr türbinlerininnekadar önemli bir rol oynadığını çok iyi biliyoruz.90’lı yılların başındanitibaren bu enerji şeklinin sürekli ve verimli olması için çeşitli servis vebakım teknikleri geliştirdik. Bu sayede temiz bir çevre ve dünya için katkıdabulunduğumuz inancındayız.

Wind Turbine Service B.V. servis ve bakım şirketi rüzgârtürbinlerinin “all-round” servis ve bakımı konusunda yıllarca kaliteli birtecrübe ve deneyime sahiptir. Verimli bir rüzgâr türbininin özünde, bizim de özümüzolan, “servis ve bakım” vardır. Şirketimiz WTS; Vestas (NEG-Micon / Micon / Nordtank),XEMC-VWEC, Norwin, Bonus (Siemens), Nordex, REpower, Windmaster ve Turbowinds Rüzgâr türbinlerinin servisve bakımı konusunda uzmanlaşmıştır.

WTS şirketi müşterilerinin ve üretici firmaların uzun vadeli hedefleriningerçekleşmesi için onlarla, detaylar üzerinde,sürekli iletişim içerisindedir.Şirketimiz WTS, zaman zaman, hem projegeliştirmede hem de var olan rüzgâr türbini tarlalarının yenilenmesine kadarolan konularda, taraf olarak, görüşmelere ve fikir alış-verişine davetedilmektedir. Bütün çalışmalarımızda açık iletişime önem verip, sürekli yenifikirler sunmaya çalışırız.

Rüzgâr enerjisinde sizin partneriniz!